Nový termín: Výlov Řisutského rybníka 11.11.2023 od 7:30

7. 10. 2023

Dne 11.11.2023 cca od 7:30 hodin bude uskutečněn výlov Řisutského rybníka.

Termín výlovu může být ještě přesunut v závislosti na množství vody na přítoku do rybníka.

O případném přesunu termínu bychom zde informovali, ale doufáme, že přesun již nebude nutný.