Výroční členská schůze ČRS MO Slaný

6. 3.

Na základě § 8 čl. 1 Stanov ČRS svolává výbor Českého rybářského svazu z. s., místní organizace Slaný výroční členskou schůzi, která se koná:

ve čtvrtek 16. března 2023 od 17,30 hod. v restauraci Zimák (Lacinova 1720, Slaný).

Program jednání:
1. Zahájení a uvítání hostů – p. Hunal
2. Jmenování zapisovatele, volba mandátovéa a návrhové komise – p. Hunal
3. Zpráva o činnosti spolku za rok 2022 – p. Hunal
4. Zpráva o rybářském hospodaření za rok 2022 – p. Holec
5. Zpráva o finančním hospodaření za rok 2022 a schválení finančního rozpočtu na rok 2023 – p. Holec
6. Zpráva dozorčí komise za rok 2022 – p. Matějka
7. Zpráva o činnosti mládeže za rok 2022 – p. Holub
8. Diskuse a případné dotazy na přítomné hosty
9. Usnesení a závěr – p. Sedloň

Upozornění:
Podle § 8 čl. 2,3 stanov ČRS je členská schůze po svém zahájení schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů MO. Není-li členská schůze po svém zahájení schopná se usnášet, odloží se její průběh o 15 minut. Po uplynutí této doby je členská schůze MO schopná usnášet se za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů MO.

Jan Hunal, v. r.
předseda

Ladislav Havel, v. r.
jednatel