Členská schůze ČRS MO Slaný

9. 4.

Na základě § 8 odst. 1 Stanov ČRS, svolává výbor Českého rybářského svazu z. s., místní organizace Slaný členskou schůzi, která se koná 24. dubna 2024, tj. ve středu, od 17,30 hod. v salónku restaurace Zimák, Lacinova 1720, Slaný.

Program jednání:

 1. Zahájení a uvítání hostů
 2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti spolku za r. 2023
 4. Zpráva o hospodaření za r. 2023
 5. Zpráva o finančním hospodaření za r. 2023 a schválení finančního rozpočtu na r. 2024
 6. Zpráva dozorčí komise za r. 2023
 7. Zpráva o činnosti mládeže za r. 2024
 8. Schválení jednorázového vstupního příspěvku (zápisného) a pracovního ročního příspěvku na r. 2025 (v usnesení)
 9. Diskuse a případné dotazy na přítomné hosty
 10. Usnesení a závěr

  Upozornění:

  Podle § 8, odst. 3 Stanov ČRS, je členská schůze po svém zahájení schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů MO. Není-li členské

schůze po svém zahájení schopná se usnášet, odloží se její další průběh o 15 minut. Po uplynutí této doby je členská schůze MO schopná usnášet se za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů MO.

Jan Hunal, v. r.
předseda

Ladislav Havel, v. r.
jednatel